TJ Mnichovice

HistorieZ ustaveného kroužku příznivců kopané dochází 10. dubna 1921 k založení Sportovního klubu Mnichovice a jeho přihlášení se do Čs. asociace fotbalové. Prvním předsedou klubu byl zvolen Josef Freund. Z peněžní sbírky mezi příznivci klubu, doplněné příspěvkem předsedy, byly zakoupeny kopačky pro hráče. Dresy tvořily vlastní bílé košile, modré trenýrky a černé punčochy. První zápas byl sehrán s Radošovicemi, další v Senohrabech a v Benešově. Za získané peníze z těchto utkání byl zakoupen klubový míč.

Starosti byly s obstaráním pozemku pro hřiště. K prvnímu, ale zároveň jedinému utkání došlo na propůjčeném pozemku pana Štěpánka na Božkově, za hřištěm na odbíjenou podél Zámecké ulice. Pro další utkání zapůjčil pozemek v Mnichovicích pan František Jiroušek, v prostoru mezi horní částí dnešních ulic Sokolská a Bezručova, také jen dočasně. K trvalému užívání poskytl pozemek na fotbalové hřiště pan František Hofman, místní řezník. Aby hřiště odpovídalo požadovaným rozměrům, byla získána za nájemné část pozemku od pana Frankensteina, která pak kupní smlouvou z 5. 4. 1950 přešla do vlastnictví TJ Sokol. V těchto místech je hřiště až do současné doby.

V roce 1924 byla činnost klubu již pravidelná, dobře organizovaná. Sehráno bylo v tomto roce 28 utkání, z toho 21 na vlastním hřišti. Klub měl v té době 76 členů, z toho 55 činných a 21 přispívajících. Na valné hromadě byl za předsedu klubu zvolen pan Karel Pešek, místní učitel. V roce 1926 uspořádal klub I. sportovní den. V jeho rámci se konal také běžecký a chodecký závod Říčany - Mnichovice, který mě pak dlouholetou tradici za účasti předních závodníků pražských atletických klubů.

Přestože od roku 1927 působil v naší obci ještě druhý fotbalový klub AFK Šmejkal, došlo k prvnímu vzájemnému utkání až 15. června 1930. Byla to velká událost nejen pro oba kluby, ale i pro celou obec. Střetnutí obou rivalů následovala i v příštím roce. Ke sloučení obou klubů, jemuž předcházel pokus již v roce 1929, došlo definitivně v roce 1933. Po sporech o název sloučeného klubu bylo dohodnuto ponechat název SK Mnichovice. Sloučený klub měl 100 členů.

Výstavba hřiště pro kopanou probíhala v letech 1961 - 1964. V roce 1973 byly postaveny kabiny pro kopanou a v letech 1975 - 1978 proběhlo zatravnění hřiště.